Oprema za natjecanje

PEHARI, MEDALJE, PLAKETE, STATUE

Šaljemo katalog proizvoda prema upitu


Nudimo izradu kipova Svetog Florijana i svega drugog po želji kupaca.



Brentača za dijecu



Brentača za mladež od 12 do 16 godina



Natjecateljske oznake za djecu i odrasle